Príjemné prežitie sviatkov jari praje tím pracovníkov CPPPaP

„Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.“
Kolektív CPPPaP
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Prihlášku nám prosím pošlite minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia stretnutia s triedou. Pokiaľ nám nebude do tohto termínu prihláška doručená, Váš termín vnímame ako zrušený.
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

PhDr. Danka Grečnerová
riaditeľka

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:
Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Ďakujeme mestskej časti Bratislava – Ružinov za poskytnutie grantu na projekt:
„Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“!
Online poradenstvo

Oznam pre rodičov :

Oznamujeme rodičom, že každý piatok (okrem prázdnin) v čase od 9:00 do 15:00 je možné využiť online poradenstvo prostredníctvom našej web.stránky. Spustenie online poradenstva je 6.11.2015. :

www.cpppapba2.sk

Po otvorení stránky kliknite na Online poradenstvo a ukáže sa Vám ikona s textom: Poradíme Vám?

Na linke bude k dispozícii psychológ, špeciálny alebo sociálny pedagóg, ktorý poskytne podporu a pomoc pri riešení problémov Vášho dieťaťa. Súčasne na stránke nájdete všetky potrebné info o našich službách.

Táto linka je vytvorená vďaka finančnej podpore MÚ Ružinov v rámci grantového programu a veríme, že prispeje k dostupnosti služieb CPPPaP pre rodičovskú verejnosť Ružinova, Podunajských Biskupíc a Vrakune.

PhDr. Danka Grečnerová

riaditeľka
Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Inovácia počítačovej techniky s cieľom zabezpečiť flexibilitu vo vybavovaní požiadaviek klientov, škôl, školských zariadení, online poradenstvo.
Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Tréningové skupiny detí predškolského veku s cieľom predchádzať odkladom školskej dochádzky.

Edukatívne stretnutia s rodičmi na vyžiadané témy v CPPPaP
Výberové konanie na miesto špeciálneho pedagóga

Vyhlasujeme výberové konanie do oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva na pracovnú pozíciu:

špeciálny pedagóg

Predpoklady a kritériá na prijímaného uchádzača:

  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore
  • zdravotná a psychická spôsobilosť
  • schopnosť tímovej práce
  • prax v odbore vítaná

Požadované dokumenty od uchádzača:

  • životopis
  • motivačný list
  • doklady o vzdelaní

PhDr. Danka Grečnerová

riaditeľka

V Bratislave 19. 1. 2018
Čerpanie dovoleniek

Oznamujeme Vám, že pre čerpanie dovoleniek je CPPPaP v dňoch 27. až 29. decembra 2017 zatvorené a 2. až 5. januára 2018 otvorené od 9:00 do 14:00.
Online poradenstvo 22. 12. 2017 nebude poskytované…

Oznamujeme Vám, že v piatok 22. 12. 2017 online poradenstvo nebude poskytované z prevádzkových dôvodov.