image_pdfimage_print

Archívy autora: cpppapba2

29. 11. 2017 zatvorené z technických príčin

Oznamujeme Vám, že v stredu 29. 11. 2017 je CPPPaP zatvorené z dôvodu odstávky elektriny.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na 29. 11. 2017 zatvorené z technických príčin

Výberové konanie na miesto špeciálneho pedagóga

Vyhlasujeme výberové konanie do oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva na pracovnú pozíciu: špeciálny pedagóg Predpoklady a kritériá na prijímaného uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore zdravotná a psychická spôsobilosť schopnosť tímovej práce … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Výberové konanie na miesto špeciálneho pedagóga

Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“. Prihlášku nám prosím pošlite minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia stretnutia s triedou. Pokiaľ nám nebude do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Prihlasovanie na prácu s triedou

Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti, na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch). Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný. Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb. PhDr. Danka Grečnerová riaditeľka Dotazník … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Dotazník spokojnosti s našimi službami

Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Ďakujeme mestskej časti Bratislava – Ružinov za poskytnutie grantu na projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“!

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Online poradenstvo

Oznam pre rodičov : Oznamujeme rodičom, že každý piatok (okrem prázdnin) v čase od 9:00 do 15:00 je možné využiť online poradenstvo prostredníctvom našej web.stránky. Spustenie online poradenstva je 6.11.2015. : www.cpppapba2.sk Po otvorení stránky kliknite na Online poradenstvo a ukáže sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Online poradenstvo

Stretnutie výchovných poradcov základných škôl

V Bratislave  23. 10. 2017 Vážené výchovné poradkyne, dovoľte, aby sme Vás pozvali na prvé stretnutie výchovných poradcov základných škôl v školskom roku 2017/18, ktoré sa uskutoční: 7. 11. 2017 o 9:00 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava. Program: Otvorenie … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Stretnutie výchovných poradcov základných škôl

Stretnutie výchovných poradcov stredných škôl

P O Z V Á N K A Vážená výchovná poradkyňa, výchovný poradca, pozývame Vás na stretnutie výchovných poradcov stredných škôl mestských častí Bratislava – Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Miesto konania: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Drieňová 36, Bratislava … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Stretnutie výchovných poradcov stredných škôl

Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Inovácia počítačovej techniky s cieľom zabezpečiť flexibilitu vo vybavovaní požiadaviek klientov, škôl, školských zariadení, online poradenstvo.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Tréningové skupiny detí predškolského veku s cieľom predchádzať odkladom školskej dochádzky. Edukatívne stretnutia s rodičmi na vyžiadané témy v CPPPaP

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR