O nás

image_pdfimage_print

Oznam pre klientov a spolupracovníkov CPPPaP II

Ďakujeme klientom a spolupracovníkom za dôveru počas celého školského roka a prajeme príjemné leto. Počas letných prázdnin odborní zamestnanci čerpajú riadne dovolenky alebo sa venujú dokumentácii odborných činností, z toho dôvodu najbližšie termíny na odborné vyšetrenie poskytujeme až na september 2016. Prijímacia kancelária bude poskytovať informácie od 8,00 – 14,00.

Online poradenstvo bude počas prázdnin prerušené až do začiatku septembra.

Ďakujeme za pochopenie.

 

O nás

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Bratislava II je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava.

Územie pôsobnosti:

 • mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice
 • mestská časť Bratislava Ružinov
 • mestská časť Bratislava Vrakuňa

CPPPaP poskytuje bezplatné služby:

 • deťom od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • rodičom a zákonným zástupcom
 • predškolským, školským a zdravotníckym zariadeniam
 • prípadne iným subjektom, ktoré o to požiadajú

CPPPaP má oddelenia:

 • psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
 • špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
 • poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie

V CPPPaP pracujú:

 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálni pedagógovia
 • psychoterapeuti

Hodina deťom